BAS på mässan Ekonomi & Företag 2018

BAS deltog även i år på Ekonomi- och företagsmässan i Kista. I år hade vi ingen egen monter utan fick plats i Srf konsulternas monter. Dessutom höll styrelseledamoten Claes Eriksson två föredrag på temat ”BAS – Inte bara en kontoplan”. Det väckte intresse för vår stödlitteratur.

För andra året var BAS representerat på mässan Ekonomi & Företag. Det är mässan där ekonomer och företagare möts för att lyssna på högklassiga föreläsningar, hitta sitt nya affärssystem och utöka sitt nätverk. BAS syfte med deltagandet är att utöka kunskapen om BAS hela innehåll. Att vi fortfarande behöver sprida kunskap om hela konceptet förstår man när man lyssnar på Mats Brockerts kommentar om BAS frågeservice:

”På de frågor som kommer in till föreningen förstår vi att många fortfarande upplever BAS som ”bara en kontoplan”. Letar man bara upp ett konto utan att förstå innebörden av vad en kontering medför är det stor risk att man inte får ut vad man vill av sin redovisning”.

Inriktningen på mässan var därför att sprida kunskap om hela BAS konceptet, främst med inriktning på den stödlitteratur som finns. Efterfrågan på Bokföringsboken 2018 och Bokslutsboken 2018 var stor och böckerna tog slut redan första dagen. Kanske på grund av det låga priset – vid tecknande av BAS nyhetsbrev fick man böckerna. I montern stod Mats Brockert och förklarade fördelarna med att ha stödlitteraturen och hur böckerna kan läsas.

Utöver informationen i montern höll Claes Eriksson två välbesökta föredragningar i den så kallade Speakers corner. Claes lyfte fram alla våra starka medlemmar som står bakom konceptet. Syftet med dragningarna var också att beskriva innehållet i Bokföringsboken och Bokslutsboken och få deltagarna att förstå att det inte räcker med att bara leta upp ett konto i kontoplanen.

Nu lämnar vi mässan 2018 bakom oss och jobbar stenhårt med uppdatering av 2019 års böcker. Här kommer bland annat skrivningar avseende intäktsredovisning av pågående arbeten att uppdateras och skrivningar med anledning av de nya skattereglerna kommer in på flera ställen i nästa års upplagor.