Påverkar arbetsgivaruppgifter på individnivå BAS-kontoplanen?

Från 2019 ska alla företag lämna arbetsgivaruppgifter på individnivå. Finns det skäl att se över kontoplanen med anledning av detta? Det är något BAS funderar över.

Det råder ingen brist på saker att fundera över vad gäller redovisning av personalkostnader och tillhörande skatter. I Bokföringsboken finns många beskrivningar både i konteringsinstruktionerna och i exemplen. Om och hur arbetsgivaruppgifter på individnivå kommer att påverka BAS-kontoplanen återstår att se, säger redovisningsexperten Claes Eriksson.

Arbetsgivaruppgifter på individnivå har blivit vad som numera går under benämningen en ”snackis”. Många företag funderar över sina lönesystem och ser över kontoplanen. För BAS del är en intressant fråga i vilken omfattning konton används i syfte att ta fram underlag till rapporteringen. En idé som dykt upp är att det är arbetsgivarens informationsbehov som bör styra valet av konto.

− Att BAS skapar konton på individnivå är inte görbart − det skulle kräva en jätteökning av antalet konton, säger Claes Eriksson, redovisningsexpert hos Srf konsulterna.

Fritt lägga upp konton

Men idén går bland annat ut på att alla standardkonton i kontogrupperna 70-73 tas bort. Istället ska företagen fritt lägga upp de konton de vill ha för att hantera sitt informationsbehov.

− Tanken är att konteringsinstruktioner ska finnas kvar, men att kontonummer tas bort. Företagen får en mycket större frihet, men ska få utökad hjälp med fler exempel i BAS stödlitteratur, alltså Bokföringsboken och Bokslutsboken, fortsätter Claes.

Exempel på redovisning av tantiem

En annan fråga som är på tapeten är redovisning av tantiem som är relativt vanligt i mindre företag och där BAS i Bokföringsboken 2018 har infört ett exempel.

− Där har BAS tagit till sig funderingarna om varifrån arbetsgivare hämtar sina uppgifter när det gäller redovisning till myndigheterna. Vilket eller vilka konton som behövs beror på om uppgifterna till arbetsgivardeklarationen hämtas från redovisningen eller inte, avslutar Claes.

Handfasta exempel på hur du redovisar och konterar hittar du i 2018 års utgåvor av Bokföringsboken och Bokslutsboken