BAS ställde ut på mässan Ekonomi & Företag 2017

BAS deltog för första gången på egen hand på mässan Ekonomi & Företag. Tidigare har vi fått plats i Srf konsulternas monter, men i år valde föreningen att ha en egen monter. I montern kunde besökarna se vår nya webbplats och vår bildpresentation av föreningen. Något som väckte uppmärksamhet var att det är så många från både myndighetsvärlden och näringslivet som är medlemmar i föreningen.

I våra tävlingar noterade vi att det finns varierande kunskap om både föreningen och BAS konceptet. Vi gratulerar vinnarna Greger Pettersson, Gunilla Journath, Katarina Lindgren, John Eriksson och Ulrika Magni. Alla har vunnit en årsprenumeration av Bulletinen.

Montern bemannades av personal från vår avtalspartner Srf konsulterna, men det var även representanter från vår styrelse på plats. Även personal från Wolters Kluwer var där och gjorde reklam för 2018 års utgåva av Bokföringsboken och Bokslutsboken.

Vi kommer nu att utvärdera värdet av närvaron i denna form. Det är viktigt att hitta olika vägar att sprida BAS konceptet. Att kontoplanen är känd vet vi, men att det var så många som inte kände till tyngden hos våra medlemmar överraskade. Som sagt, utvärdering och nya tag!