The Accounting Manual i nytryck

Den vanligaste frågan till BAS är om kontoplanen finns på engelska. Det gör den – i boken The Accounting Manual. Boken innehåller inte bara kontoplanen utan även konteringsinstruktioner och fördjupningsavsnitt.

Boken bygger på Bokföringsboken, men innehåller dessutom hänvisningar till lagar och normer som ska tillämpas vid upprättande av bokslut.