2017 års böcker

2017 års böcker innehåller uppdateringar kopplade till nya K2 och representationsreglerna.

Representationsreglerna har ändrats. Det är inte lätt att hålla ordning på vad som gäller för moms, inkomstbeskattning och redovisning. I 2017 års upplaga av Bokföringsboken finns exempel som visar hur det hänger ihop.

Ändringarna i årsredovisningslagen 2016 har föranlett ändringar i K3 och ett helt nytt K2 regelverk. I Bokslutsboken 2017 finns hänvisningar till de nya raderna i årsredovisningen och förklaringar till de nya begreppen.