BAS tecknar samarbetsavtal med SRF

BAS har i slutet av augusti 2015 tecknat ett samarbetsavtal med SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund ).

Samarbetet med SRF innebär i korthet att SRF i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna samt i samarbete med ett förlag mångfaldiga, marknadsföra och distribuera BAS-produkterna. BAS är dock även fortsättningsvis ägare till samtliga immateriella rättigheter och ansvarig för innehåll, inriktning och kvalité hos BAS-produkterna.

Förutom ovanstående avtal har också tecknats avtal som innebär att SRF från och med 2016 svarar för administrationen av BAS-föreningen och BAS-bolaget.