Nyckeltalsboken i nytryck

Den populära boken Nyckeltalen har omarbetats och kommit ut i nytryck. Boken är uppdaterad med bland annat korrigerade skattesatser och ny layout.

Boken är en handbok för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. Bokens uppdelning på fyra delar kommunicerar budskapet på ett tydligt och lättläst sätt. Genom att följa ett praktikfall visas bokens konkreta analystekniker.