Gratis kontoplaner för 2014

Klicka här: Konton för importmoms get

 

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.
Klicka här om du vill se skillnader BAS 2014 - BAS 2013. Eller jämför tidigare år här.

Kontoplan för... Omfattning PDF XLS (Excel)
BAS 2014 ...alla typer av företag utom de som
upprättar förenklat årsbokslut
fullständig get
BAS 2014
get
BAS 2014

BAS 2014
för K1

...enskilda näringsidkare
som upprättar
förenklat årsbokslut – K1
fullständig get
BAS 2014–K1
get
BAS 2014–K1
minsta möjliga
(ett konto per rad i bokslutet)
get
BAS 2014–K1 mini
get
BAS 2014–K1 mini

Komplement till kontoplanen För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken 2014 och Bokslutsboken 2014.

  BAS THE MOVIE  

BOKFÖRINGSBOKEN 2014

BOKSLUTBOKEN 2014