Gratis kontoplaner för 2016


Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.
Klicka här om du vill se skillnader BAS 2016 - BAS 2015. Eller jämför tidigare år här.

Kontoplan för 2016 Omfattning PDF XLS (Excel)
BAS 2016  ...alla typer av företag utom de som
upprättar förenklat årsbokslut
fullständig get
BAS 2016
get
BAS 2016

BAS 2016
för K1

...enskilda näringsidkare
som upprättar
förenklat årsbokslut – K1
fullständig get
BAS 2016–K1
get
BAS 2016–K1
minsta möjliga
(ett konto per rad i bokslutet)
get
BAS 2016–K1 mini
get
BAS 2016–K1 miniKomplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken 2016 och Bokslutsboken 2016.

BOKFÖRINGSBOKEN 2016

BOKSLUTBOKEN 2016