Gratis kontoplaner för 2015


Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.
Klicka här om du vill se skillnader BAS 2015 - BAS 2014. Eller jämför tidigare år här.

Kontoplan för 2015 Omfattning PDF XLS (Excel)
BAS 2015  ...alla typer av företag utom de som
upprättar förenklat årsbokslut
fullständig get
BAS 2015
get
BAS 2015

BAS 2015
för K1

...enskilda näringsidkare
som upprättar
förenklat årsbokslut – K1
fullständig get
BAS 2015–K1
get
BAS 2015–K1
minsta möjliga
(ett konto per rad i bokslutet)
get
BAS 2015–K1 mini
get
BAS 2015–K1 miniKomplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken 2014 och Bokslutsboken 2014.

BOKFÖRINGSBOKEN 2015

BOKSLUTBOKEN 2015

<