Gratis kontoplaner för 2017


Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.
Klicka här om du vill se skillnader BAS 2017 - BAS 2016. Eller jämför tidigare år här.

Kontoplan för 2017 Omfattning PDF XLS (Excel)
BAS 2017  ...alla typer av företag utom de som
upprättar förenklat årsbokslut
fullständig get
BAS 2017
get
BAS 2017

BAS 2017
för K1

...enskilda näringsidkare
som upprättar
förenklat årsbokslut – K1
fullständig get
BAS 2017–K1
get
BAS 2017–K1
minsta möjliga
(ett konto per rad i bokslutet)
get
BAS 2017–K1 mini
get
BAS 2017–K1 miniKomplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken 2017 och Bokslutsboken 2017.

BOKFÖRINGSBOKEN 2017

BOKSLUTBOKEN 2017