Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2016 och BAS 2015

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1351 Andelar i noterade företag      
1515 Osäkra kundfordringar      
1535 Osäkra kontraktsfordringar      
1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag      
2180 Obeskattade intäkter      
2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter      
2182 Obeskattade skogsintäkter      
2185 Obeskattade skogsintäkter      
7013 Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21%      
7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)      
7034 Löner kollektivanställda 16,36% (utlandsanställda)      
7035 Löner till kollektivanställda 6,15% (utlandsanställda)      
7036 Vinstandelar till kollektivanställda 6,15% (utlandsanställda)      
7213 Lön växa-stöd tjänstemän 10,21%      
7223 Löner till företagsledare 25,46%      
7233 Löner till tjänstemän och ftgsledare under 26 år (utlandsanställda)      
7234 Löner till tjänstemän och ftgsledare 16,36% (utlandsanställda)      
7235 Löner till tjänstemän och ftgsledare 6,15% (utlandsanställda)      
7236 Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare 6,15% (utlandsanställda)      
7560 Arbetsgivaravgifter 25,46%      
8880 Förändring av obeskattade intäkter      
8881 Avsättning upphovsmannakonto      
8882 Återföring upphovsmannakonto      
8885 Avsättning skogskonto      
8886 Återföring från skogskonto