Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2016 och BAS 2015

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
1331 Andelar i intresseföretag    
1332 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag    
1333 Andelar i gemensamt styrda företag      
1334 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag      
1336 Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
1337 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
1341 Långfristiga fordringar hos intresseföretag    
1342 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag    
1343 Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag      
1344 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag      
1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
1347 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
1360 Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del    
1369 Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del      
1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
1571 Kundfordringar hos intresseföretag    
1572 Kundfordringar hos gemensamt styrda företag      
1573 Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag      
1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag      
1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag      
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag    
1672 Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag      
1673 Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående enligt ABL    
2089 Fond för utvecklingsutgifter    
2128 Periodiseringsfond 2018      
2129 Periodiseringsfond 2019      
2130 Periodiseringsfond 2020 – nr 2      
2131 Periodiseringsfond 2021 – nr 2      
2132 Periodiseringsfond 2022 – nr 2      
2133 Periodiseringsfond 2023 – nr 2      
2134 Periodiseringsfond 2024 – nr 2      
2135 Periodiseringsfond 2015 – nr 2      
2136 Periodiseringsfond 2016 – nr 2      
2137 Periodiseringsfond 2017 – nr 2      
2138 Periodiseringsfond 2018 – nr 2      
2139 Periodiseringsfond 2018 – nr 2      
2370 Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
2371 Långfristiga skulder till intresseföretag    
2372 Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag      
2373 Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
2470 Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
2471 Leverantörsskulder till intresseföretag    
2472 Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag      
2473 Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
2871 Kortfristiga skulder till intresseföretag    
2872 Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag      
2873 Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
3570 Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
3998 Sjukpenning      
7013 Löner till kollektivanställda 25,46 %      
7014 Löner till kollektivanställda 16,36 %      
7015 Löner till kollektivanställda 6,15 %      
7016 Vinstandelar till kollektivanställda 6,15 %      
7213 Löner till tjänstemän 25,46 %      
7214 Löner till tjänstemän 16,36 %      
7215 Löner till tjänstemän 6,15 %      
7216 Vinstandelar till tjänstemän 6,15 %      
7223 Löner till företagsledare 25,46 %      
7224 Löner till företagsledare 16,36 %      
7225 Löner till företagsledare 6,15 %      
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %      
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar      
7512 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden      
7515 Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar      
7516 Arbetsgivaravgifter på arvoden      
7518 Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.      
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder      
7520 Avgifter 16,36 %      
7521 Avgifter för löner och ersättningar      
7522 Avgifter för förmånsvärden      
7525 Avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar      
7526 Avgifter på arvoden      
7528 Avgifter på bruttolöneavdrag m.m.      
7529 Avgifter för semester- och löneskulder      
7534 Särskild löneskatt förvärvsinkomster 6,15 %      
7560 Arbetsgivaravgifter 25,46 %      
8110 Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
8111 Utdelningar på andelar i intresseföretag    
8112 Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag    
8113 Utdelningar på andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
8117 Insatsemission, gemensamt styrda företag      
8118 Insatsemission, övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
8120 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
8121 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag    
8122 Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag      
8123 Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)    
8131 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)    
8132 Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)      
8133 Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)      
8170 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
8173 Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag      
8174 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag      
8176 Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
8177 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
8180 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i    
8183 Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag      
8184 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag      
8186 Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
8187 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i      
8710 Extraordinära intäkter      
8750 Extraordinära kostnader