Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2015 och BAS 2014

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag      
1357 Andelar i handelsbolag, andra företag      
1388 Långfristiga kundfordringar      
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %    
2615 Utgående moms import av varor, 25 %    
2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 25 %      
2624 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %    
2625 Utgående moms import av varor, 12 %    
2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 %      
2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %    
2635 Utgående moms import av varor, 6 %    
2637 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 6 %      
4400 Momspliktiga inköp i Sverige      
4415 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms      
4416 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms      
4417 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms      
4500 Övriga momspliktiga inköp      
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms      
4532 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms      
4533 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms      
4545 Import av varor, 25 % moms      
4546 Import av varor, 12 % moms      
4547 Import av varor, 6 % moms      
8891 Förändring av skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld